Home

Gasteplads:                                                                                                                              Hvordan kommer jeg med ?

Har du lyst til at sejle med?
Der vil være plads ombord i kortere eller længere tid efter aftale. Se "gasteplanen".
Vi foretrækker 1-måneds togter, men togter på op til 6 uger vil være i orden. I særlige tilfælde med lange togter kan der blive tale om at være ombord i flere måneder.

Hvis du godt kan lide at rejse, spændende oplevelser, opleve at besøge lande og øer på en anden måde, så er langturssejladsen det rigtige for dig. Du kommer ud og oplever meget af det du drømmer om, med oceansejlads, besøg på tropeøer, eksotiske lande, fremmede kulturer, bestige bjerge, ture ind i landet, snorkling, dykning, delfiner, havskildpadder og måske hvaler og andre spændende dyr.

Hvad er en gast?
Gaster er at betragte som ulønnede søfolk, der betaler for deres kost, diesel, havneudgifter og så videre, samt til skibets langsigtede vedligehold.

Det er helt i modsætning til passagerer, der ikke er involveret i nogen gøremål om bord. Men de betaler meget mere for et lignende ophold.
Gasten deltager i skibets drift. Når vi sejler skiftes vi til at være på vagt om dagen og om natten, formentlig 2 timer ad gangen. Desuden deltager gasten i madlavning, opvask og rengøring efter en plan, afhængig af hvor mange der er ombord. Desuden små reparationer og vedligeholdelse. Det samme gælder, når vi ligger til ankers. Dog er det ikke så tit vi har vagt, når vi ikke sejler.
Men det kan f.eks. være, at skibet skal vaskes eller poleres, rustfrit stål skal poleres, træværk skal slibes og lakkeres eller et sejl skal repareres eller en dims på motoren skal skiftes. Men der er masser af tid til fornøjelser.

Er der noget der ikke fungerer ombord, er det ikke kun skipperens problem, så er det alles problem, og så må man sammen udbedre og reparere emnet. Det kan være hvad som helst. Jo hurtigere tingene udbedres, jo før kan vi sejle videre.

Man kan altså ikke regne med at suse i land når ankeret er kastet. Noget skal måske repareres, nogen skal måske holde vagt og passe på skibet på grund af dårligt vejr eller tyveknægte.

Hvem kan sejle med?
Der stilles kun ét væsentligt krav til dig: Du skal være god til at begå dig i et tæt fællesskab, som altid findes ombord på et skib.
Resten lærer du stille og roligt hen ad vejen.

Du behøver ikke at have specielle sejlkundskaber, selvom det naturligvis hilses velkommen hvis du kan sejle eller måske har dueligheds/yachtskipperbevis.

Så - du er velkommen som du er - blot du kan indgå i fællesskabet ombord.
Gaster ombord på Anaconda deltager i de daglige opgaver omkring skibets drift, vedligeholdelse, vagter og sejlads.

Hvad koster det?

Gastebidrag:
For at disponere over en køjeplads i en given sejladsperiode, betaler gaster et gastebidrag til Skipperen eller beløbet indsættes på skibets bankkonto.
Gastebidraget er beregnet som gastens andel af skibets driftsomkostninger for den givne sejladsperiode.

Alting stiger så det er desværre nødvendigt at justere gastebidraget til tider for at følge mede med.
Pr. 1. Januar 2016 vil gastebidraget blive beregnet i US dollar. Grundlaget for beregning af gastebidraget er 35 US dollar pr døgn.
Hvis der betales på skibet, foregår det i den lokale valuta, eller i US dollar til omregnet dagskurs.
Gastebidraget beregnes per dag, men betales månedsvis, i perioder, hvor gasten er med skibet i hele måneder.
Du sikrer din plads ombord, når du har betalt et depositum på 300 US dollar.
Første del/rate af gastebidraget for den aftalte sejladsperiode, skal være indbetalt inden påmønstring.

1. rate = 1 måned (30 dage) = 1050 US dollar. (minus depositummet). 31 dage = 1085 US dollar

2. rate betales 14 dage efter påmønstring eller inden månedens udgang, således, at der ALTID er betalt forud.
2. rate er lig med antal dage x 35 US dollar)

3. rate og efterfølgende rater, betales løbende, minimum inden månedens udgang, således, at der ALTID er betalt forud. Dette er kun aktuelt, hvis der er aftalt længere togter.

En køjeplads er først reserveret, når der er betalt depositum på Anacondas bankkonto.
Indbetalt gastebidrag refunderes ikke, hvis gasten pludselig vælger at stå af før tiden.

Husk!
Når du har reserveret plads og ombestemmer dig inden du påmønstrer, får du som hovedregel ikke refunderet mere end halvdelen af 1. rate. Du har i princippet optaget en plads for en anden gast, der måske ville have været med, men er blevet afvist på grund af pladsmangel.
Hvis der er lang tid til den aftalte påmønstring, kan du efter aftale med skipperen nøjes med at indbetale et mindre depositum i starten, for at vise din hensigt og senere betale det fulde beløb, inden påmønstring.
Hvis du er ankommet ombord og ombestemmer dig af en eller anden grund, får du ikke den første måneds bidrag refunderet.
Gastebidraget refunderes kun, hvis:
Anaconda/Skipper vælger at afbryde togtet og/eller delvis refundering, hvis Skipper beder gasten om at afmønstre i utide på grund af samarbejdsvanskeligheder eller andet
Skibskassen:
Skibskassen er en fælleskasse, der afholder daglige udgifter til bl.a. diesel, olie, kost, vand, drikkevarer, (alt flydende) havnepenge, indklareringsafgifter, vedligeholdelse af fiskegrej m.v. …
Gasten er forpligtiget til at deltage i økonomien omkring skibskassen.
Dette beløb svinger mellem 400- og 600 US$ per måned, men er meget afhængig af hvor der indkøbes mad og diesel. F.eks. Micronesien og Papua New Guinea = meget dyrt. Philippinerne og Indonesien = meget billigt.
Beløbet betales ombord, men først når regningerne er gjort op.
Der afregnes i lokal valuta.
Når ting er indkøbt, lægger den pågældende kvitteringen/en seddel med navn på i kassen, der gøres op så tit som påkrævet, men altid før besætningsskift, hvorefter den gast, der er "udnævnt" til kassemester, opgør hvor meget og hvem, der skal betale mere eller have penge tilbage.
Beløbet er meget afhængig af de områder skibet sejler i på grund af priserne og kan svinge.
Specielle madønsker og specielle drikkevarer, der fordyrer gennemsnittet, betales selv.

Betingelser:
Du skal have gyldigt pas, der rækker langt ud i fremtiden, minimum ½ år forud til enhver tid. Du skal have visa til de lande, der kræver dette på Anacondas rute. Vær opmærksom på, at den eksisterende besætning på Anaconda, måske allerede har søgt det givne visum, lang tid før Anaconda ankommer til landet.
Ved anløb af amerikanske besiddelser SKAL du have visum til USA, ellers kommer man IKKE ind i landet.
Det er et krav når man anløber USA eller amerikanske øer fra søen.
Kan varmt anbefales at søges hjemmefra, da det er yderst vanskelligt at søge visa til USA i udlandet.
Du bør/skal være medlem af F.T.L.F. (Foreningen til Langturssejladsens Fremme) og kan der igennem med fordel købe billigere "sømandsbilletter" via F.T.L.F.´s kontakter.

Spørg F.T.L.F. eller kontaktpersonen, Christa Klintegaard.
Se linket: www.ftlf.dk

Ombord skal/må/bør (måske) du deponere din returbillet hos skipperen, eller kontanter i US$ til en billet.
(kan være krav fra myndighederne i de lande vi anløber).
Se nedenfor!

Andre oplysninger

Ændringer i sejladsplaner:
Skipper har ret til at ændre sejladsplanen. Lokale forhold/uroligheder, vind og vejr kan tvinge Anaconda til at ændre rute/sejladsområde.
En ændret sejladsplan giver ikke ret til at få refunderet gastebidraget.

Sikkerhed for returrejse:
I visse tilfælde kan skipper bede om at få deponeret returbillet, eller kontanter svarende til en returbillet fra et givet sted.

Ud- og hjemrejse:
Det er gastens eget ansvar at arrangere ud- og hjemrejse til og fra de aftalte lokaliteter for på- og afmønstring.
Skipper påtager sig ikke at arrangere lokal transport til og fra lufthavn el. lign. Men det hænder, at vi står i lufthavnen og tager imod.
En forsinkelse af Anacondas ankomst til den aftalte lokalitet giver ikke ret til refusion af gastebidrag. Omvendt kan du blive nødsaget til at betale for et længere ophold, hvis vi er forsinkede.

Vaccinationer:
Sørg for at have nødvendige vaccinationer i orden, samt at have en god rejseforsikring, der evt. også dækker din bagage. Hvis du dykker, så sørg for at forsikringen også dækker denne sportsgren. Hvis din rejseforsikring ikke dækket dette, så se på DAN Europe.s hjemmeside. Denne forsikring kan varmt anbefales. Som medlem af FTLF har du mulighed for at få rabat på vaccinationer og andre fordele. Spørg hos FTLF.

Malaria:
Anaconda har gennemsejlet mange områder, hvor der er Malaria. Den medicin, man kan få i dag, er meget effektiv, så eventuelt malaria angreb, kan slås ned på under et døgn. Det er vores erfaring, at forebyggende medicin har for mange skadelige bivirkninger og den er meget dyr. Derfor har vi ikke taget denne medicin, men behandlet de få angreb, vi har været ude for.
Medicinen er meget billig og meget effektiv og får bugt med alle eftervirkninger.
Vi benytter spray og sover under myggenet, hvor det er nødvendigt. Man kan i øvrigt få al medicin rundt i Verden, billigere end i Danmark og en stor del helt uden recept.

Medicin:
Vi har medicin ombord til at kurere eller forebygge eventuelle sygdomme, lægge drop og foretage mindre operationer, indtil vi er ved en læge, hospital eller apotek. Hvis du selv vil have noget medicin med, så køb en antibiotika kur imod betændelser i sår, tabletter mod maveforgiftning/rejsemave, smertestillende tabletter og husk også sololie med høj Faktor.

Forsikring:
Sørg for at have en rejseforsikring. Der er ingen forsikring ombord. Også, hvis du ødelægger eller mister noget du har ansvar for eller kan gøres ansvarlig for, så er det godt at have en ansvarsforsikring.

Det kunne være dykkerudstyr, dinghien, kajak eller lignende.
Eksempel: Hvis du har bundet kajakken eller gummibåden med en kællingeknude, der går op og den forsvinder, ja, så er det dit ansvar.
Hvis du mister en dykkermaske eller et blybælte, så må du betale.
You break it, or lose it, you buy it!
DAN EUROPE FORSIKRING dækker mange af uheldene. Kik på deres hjemmeside og se hvad der passer dig.

Hændelige uheld betales af skibet, men hvis du fjumrer og mister et eller andet, så er det dit ansvar.

Visum:
Hvis det er nødvendigt at have visum til det område, vi skal besejle, skal dette om muligt være ordnet inden påmønstring. Der kan være afgørende fordele i at søge visum hjemmefra. Man får automatisk kun 30 dages visum ved ankomst til Thailand, Men dette visum kan kun forlænges med 7 dage og det koster dyrt. Hvis man har visum (turistvisum) hjemmefra, eller fra en ambassade uden for Thailand, så får man 60 dages opholdstilladelse og den kan forlænges med 30 dage ad gangen. Dette er blot et eksempel. Kik på pågældende lands hjemmeside.

Hvad du kan/skal medbringe:
Tag ikke for meget med. Mange steder er tøj meget billigt, så det kan ikke betale sig at slæbe en masse tøj med.
Medbring håndklæde, lagen og pudebetræk. Solcreme og din private medicin, hvis du tager noget.
Desuden din foretrukne musik, camera og evt. laptop, Ipod, Iphone eller Ipad. Mange steder kan vi modtage WiFi og der er mobildækning de fleste steder tæt ved land. Vi benytter os tit af at købe et lokalt SIMkort.
Der er lade muligheder ombord, når motoren kører. 110,220 og 12 volt. Men ikke ubegrænset.
Der er masser af dykkerudstyr ombord, men måske har du din egen maske, der bare passer.
Badetøj, tøfler/dykkersokker og let tøj til troperne, evt. en tynd regnjakke, da det selv på varmen kan være køligt at sidde i regn i flere timer.
En hat eller cap for solen.
Benyt kun bløde tasker, eventuelt en køjesæk.
Medbringer du en stiv/hård kuffert må du sove oven på den, da der ikke er plads til at stuve den af vejen!
Skipper beder dig formentlig om at medbringe visse ting som madvarer, post og evt. reservedele/andet.

Skibsregler:
Gasten skal til enhver tid overholde de gældende skibsregler (se det separate afsnit) og respektere, at skipper iht. søloven er øverste myndighed ombord på Anaconda.
Når du kommer ombord, udleverer Skipper et større kompendium om, hvordan Anaconda fungerer.

KONTAKT

Home